Rằm tháng tám hay còn gọi là tết Trông Trăng. Đây cũng là dịp mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo trẻ em theo truyền thống dân tộc, đồng thời thể hiện sự chăm lo cả về vật chất, cũng như tinh thần cho các em của trường chúng ta.